Mediarelationer

Massmedier når många och har ofta hög trovärdighet. Vi hjälper våra uppdragsgivare att komma till tals i massmedia. I såväl tidningar, radio och tv som i bloggar och andra medier. Allt fler inser potentialen i att synas på rätt sätt i massmedia. Men det betyder också att trängseln ökar och … Läs mer

Krishantering

Vi hjälper företag kommunicera i kriser. Och vi hjälper kloka företag kommunicera för att undvika kriser.

Stöd till ledningar i kommunikationsfrågor

Vi hjälper ledningar kommunicera externt och internt. Både i svåra situationer och i den löpande vardagen. Kommunikation är grunden för motivation och förståelse. Oavsett om det handlar om att sporra människor att nå högt ställda mål eller möta svårigheter är kommunikation det mest centrala verktyget för att lyckas. Robert Hultman … Läs mer

Opinionsbildning och påverkan

Opinioner, politik och byråkrati påverkar oss alla. Därför kan det vara klokt att påverka opinioner, politiker och byråkrater.

Varumärkesbyggande

Kommunikation skapar starka varumärken. Varumärken med värden som inte kan kopieras som fysiska egenskaper eller erbjudanden. Betydelsen av ett starkt varumärke är knappast ifrågasatt. Ett starkt varumärke gör det lättare att ta betalt, gör att företag och produkter bättre står emot kriser, gör det lättare att rekrytera bra medarbetare… listan … Läs mer

Rätt budskap i rätt kanaler

Rådgivning i kommunikationsfrågor

Content

Texter, bilder och annat innehåll till websiter, nyhetsbrev m m.

Sociala medier

Råd och stöd för närvaro i sociala medier.

Produktioner

Websiter, video, böcker, tidningar, nyhetsbrev, utställningar, möten och konferenser, m m.