Det är något som inte stämmer

Aftonbladets nätupplaga kunde häromdagen berätta att 80 procent av isen i det arktiska havet är borta. Polarisen smälter snabbare än befarat. Men om det är så, varför har vi inte sett någon dramatisk höjning av havsnivån?

Vi har ju fått lära oss att havsnivån ska stiga när polarisen smälter. Det låglänta öriket Maldiverna kommer t ex att ligga helt under vatten. Något som dess regering ville uppmärksamma redan 2009 genom att hålla ett sammanträde under vattnet. Enligt en prognos från FN kommer världshaven att ha stigit med 0,2 till 8 meter år 2100 om vi inte gör något åt den globala uppvärmningen.

Man förstår att det är svårt att både mäta och beräkna alla faktorer i en sådan prognos. Jag ska därför inte raljera över det faktum att det är en väldig skillnad mellan en höjning av havsytan med 2 decimeter och åtta meter. Konsekvenserna för t ex Maldiverna blir ju förmodligen ganska olika.

På engelskspråkiga Wikipedia läser jag att havsytan skulle stiga med sju meter om all is på Grönland skulle smälta. Som källa till den uppgiften anger man två olika rapporter. (Jag har inte kollat källorna.) Jag börjar i alla fall fundera. Hur mycket is finns det på Grönland i förhållande till Aftonbladets ”arktiska havet”? Är havsisen ”en piss i Mississippi” i jämförelse?

Sen slår det mig att det finns mycket is på Antarktis också. Lite websökande och jag kan konstatera att enligt engelskspråkiga Wikipedia har Antarktis 90 procent av världens is. (Artikeln ”Polar ice packs”) Istäcket är på sina ställen nära 5 kilometer tjockt! Då inser man att vad som händer på Grönland och Nordpolen är relativt ointressant i förhållande till vad som händer på Sydpolen. (Valrossar och isbjörnar tycker naturligtvis annorlunda – det är ju deras is som smälter.)

Hur är det då med isen på sydpolen? Jo, där växer istäcket med 0,8 procent per årtionde, enligt samma Wikipediartikel!

Slutsats? Ja, jag törs inte dra någon slutsats. Av flera skäl. Men det är nog klokt att ta kvällstidningsrubriker med en gnutta salt.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Bookmark the permalink.

About Robert Hultman

Robert Hultman hjälper företag, organisationer och enskilda att kommunicera kostnadseffektivt för att nå uppställda mål och öka värdet av deras produkter och tjänster. Han spelar också ukulele och driver www.ukulelebloggen.se Dessutom är han Alfa Romeo-entusiast och kör gärna sina Alfor på landets racerbanor.

One Response to Det är något som inte stämmer

  1. På annat håll har jag fått påpekat att det finns ett feltänk i bloggposten ovan. Och det är bara att erkänna. Om is som redan finns i havet, som den i “arktiska havet”, smälter påverkar det inte havsytan. Det är samma mängd vatten, bara i olika form (bortsett från den möjliga skillnad i densitet som kan finnas mellan is och vatten).

    Om isen på Grönland och Antarktis, som ju finns på land, skulle smälta påverkar det dock havsvattennivån.

    Men vissa fakta kvarstår: Det är isen på Antarktis som är den viktiga att hålla koll på. Kvällstidningsrubriker ska tas med en nypa salt. Texter ska läsas med kritiska ögon. Det gäller också bloggposter.