Retorik på Barbados

Jag ordnar och leder också kurser och workshops på olika tema. Retorik, krishantering, massmediaträning, varumärkesworkshops m m står på menyn. I november 2009 ordnade jag en kurs i retorik på Barbados. Kundföretaget har de senaste nio åren anordnat kurser för ledande befattningshavare på Barbados. Kurstemat har varierat år från år … Läs mer

Lösningen på alla problem….
….eller orsaken till dem!?

Skrivbordsrensning:Jag hittade ett tal jag skrev när jag var informationschef på branschorganisationen IT-Företagen. Det bör ha varit runt 2005 och vi presenterade ett IT-politiskt visionsprogram kallat “Sverige 2.0”. Det är naturligtvis alldeles för långt för att platsa på webben. Men den som trotsar formatet och läser ändå ska finna ett … Läs mer