Stöd till ledningar i kommunikationsfrågor

Vi hjälper ledningar kommunicera externt och internt. Både i svåra situationer och i den löpande vardagen. Kommunikation är grunden för motivation och förståelse. Oavsett om det handlar om att sporra människor att nå högt ställda mål eller möta svårigheter är kommunikation det mest centrala verktyget för att lyckas. Robert Hultman … Läs mer

Varumärkesbyggande

Kommunikation skapar starka varumärken. Varumärken med värden som inte kan kopieras som fysiska egenskaper eller erbjudanden. Betydelsen av ett starkt varumärke är knappast ifrågasatt. Ett starkt varumärke gör det lättare att ta betalt, gör att företag och produkter bättre står emot kriser, gör det lättare att rekrytera bra medarbetare… listan … Läs mer

Mediarelationer

Massmedier når många och har ofta hög trovärdighet. Vi hjälper våra uppdragsgivare att komma till tals i massmedia. I såväl tidningar, radio och tv som i bloggar och andra medier. Allt fler inser potentialen i att synas på rätt sätt i massmedia. Men det betyder också att trängseln ökar och … Läs mer