Stöd till ledningar i kommunikationsfrågor

Vi hjälper ledningar kommunicera externt och internt. Både i svåra situationer och i den löpande vardagen.

Kommunikation är grunden för motivation och förståelse. Oavsett om det handlar om att sporra människor att nå högt ställda mål eller möta svårigheter är kommunikation det mest centrala verktyget för att lyckas.

Robert Hultman Kommunikation & Marknadsföring kan hjälpa företagsledare med bland annat att:
– Formulera budskap och planera kommunikation både till innehåll och metod.
– Beskriva verkligheten, omvärldens utmaningar och möjligheter på ett begripligt sätt för att skapa förståelse för företagets strategier och beslut.

Bilden kommer från: www.freedigitalphotos.net

Varumärkesbyggande

Kommunikation skapar starka varumärken. Varumärken med värden som inte kan kopieras som fysiska egenskaper eller erbjudanden.

Betydelsen av ett starkt varumärke är knappast ifrågasatt. Ett starkt varumärke gör det lättare att ta betalt, gör att företag och produkter bättre står emot kriser, gör det lättare att rekrytera bra medarbetare… listan kan göras lång.

Vad som bygger ett starkt varumärke är inte lika oomtvistat. Att företagets kommunikation är en viktig ingrediens i receptet är de flesta dock överens om. Det finns en del som talar för att det rent av är den viktigaste ingrediensen.

Robert Hultman Kommunikation och Marknadsföring arbetar med kommunikation som stärker varumärken och skapar värden. Kommunikation som skapar medvetenhet om företag och deras produkter. Kommunikation som tar sin utgångspunkt i mottagarnas behov och förutsättningar. Kommunikation som skapar förtroende och bygger relationer. Kommunikation som säljer.

Mediarelationer

Massmedier når många och har ofta hög trovärdighet. Vi hjälper våra uppdragsgivare att komma till tals i massmedia. I såväl tidningar, radio och tv som i bloggar och andra medier.

Allt fler inser potentialen i att synas på rätt sätt i massmedia. Men det betyder också att trängseln ökar och att det blir svårare att fånga redaktionernas uppmärksamhet. Ett framgångsrikt arbete innebär ofta ett långsiktigt arbete. Det innebär att man bygger förtroende och relationer.

Ibland måste strävandena efter publicitet börja med att man utbildar journalister och skapar en förståelse för vad det man gör betyder för andra och varför det är viktigt.