Marknadskommunikation

E-postmarknadsföring

Säg e-postmarknadsföring och många tänker SPAM. Men så behöver det inte vara. Rätt budskap till rätt målgrupp så blir det du har att säga välkommet. E-postmarknadsföring är faktiskt den mest effektiva marknadsföringskanalen enligt flera undersökningar.

Nyhetsbrev

Elektroniska nyhetsbrev är enkla att producera och billiga att distribuera. De är välkomna i mottagarnas e-postlådor, för de är prenumererade och handlar om sånt mottagaren är intresserad av.

Adwords

Adwords. Bra sätt att synas på konsumentmarknaden och rätt utformat också för B2B. Det kan bli början på en lång relation.

Webben som nav

Den som gör sin webbsajt till navet i marknadsföringen, skaffar sig ett verktyg för uppföljning, anpassning och finjustering.