Tjänster

Robert Hultman hjälper företag, organisationer och enskilda att kommunicera kostnadseffektivt för att nå uppställda mål och öka värdet av deras produkter och tjänster.

Målet med kommunikationen kan variera. Det kan handla om att öka försäljningen eller marginalerna. Det kan handla om att förse beslutsfattare i politiken, offentlig förvaltning eller näringsliv med information för att kunna fatta rätt beslut. Det kan handla om att öka medarbetarnas motivation eller kundernas lojalitet.

Robert Hultman hjälper uppdragsgivarna se till att både budskapet och kanalerna blir de rätta.

Tjänsterna kan grovt delas in i:

Rådgivning
E-nyhetsbrev och webinnehåll
Sociala medier
Kurser, seminarier och workshops
Produktioner

Läs mer om respektive tjänster eller ring Robert Hultman direkt:
070-789 00 00

Comments are closed.