Kriskommunikation

Kommunikation när krisen är ett faktum & kommunikation som förebygger krisen

Jag hjälper företag, organisationer och ibland också enskilda att kommunicera i kriser. Jag hjälper också kloka företag och organisationer kommunicera för att förebygga kriser. Min erfarenhet omfattar kriskommunikation i många branscher och i stora såväl som små företag.

När det brinner i knutarna

När olyckan är framme får man fullt upp med att hantera situationen. Kriskommunikationen får står tillbaka och det i ett läge när det är som viktigast att ge sin bild av läget, orsaker och konsekvenser. Informationsvakuum fylls av spekulationer, rykten och i värsta fall illvilliga osanningar.

Förbered och öva

Att förbereda ledning och nyckelpersoner genom att öva olika krisscenarier ger bättre beredskap för kriskommunikation. Både budskap och kanaler vinner på att förberedas. Man kan inte förbereda sig för allt men att förbereda ett par krisscenarier ger bättre förutsättningar att klara kriskommunikationen oavsett var krisen inträffar.

Inventera risker

En inventering av risker är en bra förberedelse för att din kriskommunikation ska bli snabb, välunderbyggd och förtroendeskapande.

Börja medan tid är

De smarta börjar förbereda sig nu, när det finns gott om tid. Åtminstone i förhållande till hur lite tid som finns när krisen slår till.

Jag har hanterat kommunikationen i kriser av många slag, inte minst i frågor som väcker starka känslor.  Så oavsett om du befinner dig mitt uppe i en kris eller om du är ute i god tid kan jag hjälpa dig.

Ring 070 789 00 00

Livsmedel

Jag har hjälpt företag med kriskommunikation i samband med frågor om livsmedelssäkerhet, leveransproblem m m

Exploateringar

När något ska byggas väcker det ofta starka känslor. Jag har hjälpt företag kommunicera i lägen när politiker börjat backa i frågor om planändringar etc.

Upplevda hälsorisker

När människor upplever att deras liv och hälsa är i fara på grund av ett företags verksamhet blir kriskommunikation både viktigare och svårare.

Om Robert Hultman

Mångårig erfarenhet som informationschef, kommunikationskonsult och journalist.

Vad jag gör

Jag hjälper företag och organisationer att kommunicera kostnadseffektivt för att nå mål de ställer upp.

Erbjudande

  • Innehåll till webb, nyhetsbrev m m.
  • Massmediekontakter.
  • Hjälp med kriskommunikation