Rådgivning

Robert Hultman

Med mångårig erfarenhet som chef och konsult inom kommunikation och marknadsföring hjälper jag företag och organisationer med råd och dåd på en lång rad områden.
Grunden är min kunskap om olika kommunikationskanaler och förståelse för hur mottagarna av information söker, sorterar och reagerar.

Marknadsstrategier och -planer.
Strategier och planer för att påverka olika målgrupper.
Argumentation för produkter och ståndpunkter.
Förberedelser för och hantering av kriser och svåra frågor.

Ring 070-789 00 00 för mer information