Sociala medier

Sociala medier som Facebook, Twitter, YouTube och Myspace kan vara utmärkta sätt att kommunicera med sina målgrupper. Det kan också vara viktigt att följa vad som sägs om det egna företaget, branschen eller viktiga frågor.

Tillsammans kan vi gå igenom vilka möjligheter sociala medier öppnar för ert företag och utarbeta ett sätt för er att använda sociala medier.

Ring 070-789 00 00 för mer information.

Sociala medier är enkelt uttryckt websiter där innehållet produceras av sidornas besökare. Men delar information texter, bilder, musik, video med varandra. Informationen kan handla om allt från triviala vardagshändelser via åsikter, tips och upplysningar till ambitiösa analyser