Om/About

Robert Hultman

Om mig

Jag har arbetat mer än 20 år med kommunikation och marknadsföring. Jag har arbetat som informationschef på så skilda platser som det börsnoterade Tele2, e-handelspionjären Dressmart och branschorganisationen IT-Företagen. Jag har också en gedigen erfarenhet som konsult i både svenska och internationella konsultföretag.

Jag erbjuder

Kommunikation som ökar det kundupplevda värdet av dina varor eller tjänster. Kommunikation som ökar försäljningen. Kommunikation som påverkar beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning.

Ring mig: 070 789 00 00

eller mejla: robert(snabel-a)hultman.info

Robert Hultman has worked more than 20 years in communication and marketing. He has been public relations manager and head of communication in different places like the publicly listed (Stockholm and Nasdaq) telecom operator Tele2, the  ebusiness Dressmart and the business association IT-Företagen (ITC industry). He has also worked for many years as a consultant in both Swedish and International PR firms.

I offer communication that
Increases the customer percieved value of your products and services.
Increses sales
Influence desicion makers in business, politics and public services.

Give me a call:
+46 70 789 00 00

or email me
robert (cinamon bun) hultman.info