Framgångs-faktorer

Innehållet fäller avgörandet
Strategi, planer och budget i all ära. Men innehållet fäller avgörandet.
Det spelar ingen roll hur smart din plan är eller hur stor din budget är om det du kommunicerar är skräp.

En bra idé slår en bra budget! 
Ingenstans har en bra idé samma möjlighet att slå en bra budget som när det handlar om kommunikation.

Du måste veta vem du pratar med
Med moderna medier är kontaktkostnaden nära nog försumbar. Det är frestande att skjuta brett. Alltid träffar man något.
Men målgruppsanpassad kommunikation lönar sig i längden.

Budskap, tilltal & medieval

När du vet vem du vill nå, kan du ta reda på hur du når dem. Du kan ta reda på vad som är viktigt för dem. 
Då kan du formulera ditt budskap, stött av relevanta argument i rätt medier och kanaler.

Det oföränderliga i en föränderlig värld
I en värld där medielandskapet ändras i allt snabbare takt. I en värld med åsiktskorridorer, filterbubblor, fake news och alternativa fakta finns det faktiskt en sak som är ungefär densamma nu som då. Människorna vi talar med.

Från vanligtvis välunderättat håll

Om mig själv

Hårda fakta:
Min ungdomsdröm var att bli författare. Men det kan man inte bli sa de vuxna. Men journalist, det kunde man bli. Så jag blev så småningom journalist. Sen visade det sig att jag faktiskt kunde bli författare också. 2018 kom min första skönlitterära bok ut.

Däremellan gjorde jag lumpen och blev värnpliktig officer. Jag halkade så när in på den militära banan. Men jag ändrade mig och skulle bli statstjänsteman. Så jag läste statskunskap och nationalekonomi.

Men på något konstigt vänster blev jag  journalist i alla fall. Sen blev jag PR-konsult, och informationschef på ett börsnoterat bolag, sen konsult igen och sen informationschef och sen konsult… 

Det har varit lärorikt. Och all min kunskap och erfarenhet står nu till ditt förfogande.