Krokodilbett och lömska attacker

Bland de argumentationsknep som anses skamliga hittar man paralipsis eller occultatio. Göran Hägg beskriver det så här i sin bok Praktisk retorik: ”…att antyda något bara för att sedan ta tillbaka det eller själv medge att det inte hör till saken.” Sen ger han exemplet ”Om det egentligen hörde hit skulle jag uppehålla mig vid det faktum att Heidensam slutade som nazist, men idag är det bara hans stilistiska oförmåga vi ska diskutera.” Hägg konstaterar att ”Det fina med greppet är givetvis…att motståndaren inte kan bemöta det, eftersom man uttryckligen inte påstått något.”

Det är trist att i en av landets mer ansedda tidningar läsa en krönika som är ett skolexempel på detta sätt att argumentera.

Lars Berge skriver i SvD under rubriken ”Skansentraumat väcker frågor från ett mörkt förflutet” om händelsen häromdagen när en middagstalare på en kräftskiva i Skansenakvariet blir biten (får armen avbiten?) av en krokodil. Men det är inte händelsen han skriver om. Det är om zoologiska trädgårdar och Travellers Club. Båda framställs som anakronismer och onda företeelser. Argumentationen är i grova drag denna: Zoologiska trädgårdar kan ifrågasättas bland annat därför att Bronx zoo 1906 ställde ut en kongoles i sitt aphus, för att Tierpark i Hamburg (oklart när) hade en inuitflicka och ”riktiga indianer som stormade fram till häst över en artificiell prärie” samt för att Skansen en gång i tiden hade ”en livs levande samisk familj” i lappvistet.
Människorna bakom dessa attraktioner är enligt Berge likasinnade med de som grundade Travellers Club. I alla fall Albert Engström känd ”även för sina många grovt antisemitiska karikatyrer” och ”Herrar som i början av förra århundradet plundrade gravplatser i fjärran länder och smugglade mänskliga kvarlevor till Sverige i ’forskningssyfte’. Åtminstone en av dem var aktiv nazist under 30- och 40-talen.”
Men sen kommer det: ”Jag utgår ifrån att ingen av dagens medlemmar i Travellers Club hyser idéer och åsikter liknande sina föregångare.”

Fulländat exempel.

Fotot föreställer Nilkrokodiler. Åtminstone om man får tro bildkällan Svenskspråkiga Wikipedia.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *