Kannibalism på nätet – Äter Facebook upp våra communities?

Gruppbild föreställande The Echo en diskussionsklubb 1920

Aktiviteten på diskussionsforum på nätet minskar. Samtidigt växer Facebook. Jag anar ett samband. Jag är aktiv på ett antal diskussionsforum på nätet. Det är framför allt svenska forum men också något internationellt. Gemensamt för alla är att aktiviteten minskat de senaste åren. Jag har frågat mig vad det beror på. … Läs mer

Välgörande fritt från dagspolitiskt käbbel

Det var ingen stor retorik men Fredrik Reinfeldt tog ett annorlunda perspektiv i sitt tal i Almedalen. Långt från politikens småfrågor ägnade han sitt tal åt befolkningstillväxten i världen och hur frihet, demokrati och marknadsekonomi skapat ett ökat välstånd i världen. En utveckling som enligt Reinfeldt är en förutsättning för … Läs mer

Några ser hot där andra ser möjligheter

Drygt var tredje småföretagare (34 procent) oroar sig över är att förlora kunder pga ryktesspridning i sociala medier. Detta enligt Göteborgs Posten som refererar en undersökning som Trygg-Hansa gjort. Undersökningen visar, enligt GP, att 34 procent oroar sig över är att förlora kunder. Detta för att missnöjda kunder kan sprida … Läs mer

På fredagar når sociala medier flest

Tidningen Computer Sweden skriver att fredagar är bästa dagen att nå ut på Twitter. Torsdagar och fredagar är de bästa dagarna att nå många på Facebook. Orsaken är i första hand att användarna ägnar mer tid åt att läsa tweets och facebookuppdateringar dessa dagar. Källan till Computer Swedens kunskap är … Läs mer

Hantverkare borde sluta prata i mobilen och satsa på sociala medier

Websiten Social Business skriver initierat och kreativt om affärsmässig användning av sociala medier. Där har Daniel Erkstam skrivit en artikel med titeln “Drömmen om den digitaliserade hantverkaren”. I artikeln argumenterar han för att hantverkare borde sluta prata i mobilen och istället satsa på sociala medier. Han ger tre exempel på … Läs mer

Medborgarjournalistikens begränsningar blir tydliga på Tahrirtorget

Snabbt, direkt och ocensurerat. Det är medborgarjournalistikens styrka. Dvs de meddelanden på framför allt Twitter men också på Facebook och andra sociala mediesiter liksom mobiltelefonvideor på YouTube som berättar om “nyhetshändeser”. Men i rapporteringen från Egypten blir också begränsningarna tydliga. Den som följer #Egyp,t #Jan25 eller #Tahrir på Twitter kommer … Läs mer

Lots of dogs that bite men in social media

Even some young people are sceptical to social media like Facebook and Twitter. “Whats the point in reading that some one you know is going to the bathroom” one teenager sneered the other day. And yes. Much that is written on Facebook or Twitter is really silly, stupid or simply … Läs mer