Kannibalism på nätet – Äter Facebook upp våra communities?

Gruppbild föreställande The Echo en diskussionsklubb 1920

Aktiviteten på diskussionsforum på nätet minskar. Samtidigt växer Facebook. Jag anar ett samband. Jag är aktiv på ett antal diskussionsforum på nätet. Det är framför allt svenska forum men också något internationellt. Gemensamt för alla är att aktiviteten minskat de senaste åren. Jag har frågat mig vad det beror på. … Läs mer

Välgörande fritt från dagspolitiskt käbbel

Fredrik Reinfeldt i Almedalen 2011. (Foto: Robert Hultman)

Det var ingen stor retorik men Fredrik Reinfeldt tog ett annorlunda perspektiv i sitt tal i Almedalen. Långt från politikens småfrågor ägnade han sitt tal åt befolkningstillväxten i världen och hur frihet, demokrati och marknadsekonomi skapat ett ökat välstånd i världen. En utveckling som enligt Reinfeldt är en förutsättning för … Läs mer

Några ser hot där andra ser möjligheter

Basunera_ut

Drygt var tredje småföretagare (34 procent) oroar sig över är att förlora kunder pga ryktesspridning i sociala medier. Detta enligt Göteborgs Posten som refererar en undersökning som Trygg-Hansa gjort. Undersökningen visar, enligt GP, att 34 procent oroar sig över är att förlora kunder. Detta för att missnöjda kunder kan sprida … Läs mer

Hantverkare borde sluta prata i mobilen och satsa på sociala medier

IMAG0724

Websiten Social Business skriver initierat och kreativt om affärsmässig användning av sociala medier. Där har Daniel Erkstam skrivit en artikel med titeln “Drömmen om den digitaliserade hantverkaren”. I artikeln argumenterar han för att hantverkare borde sluta prata i mobilen och istället satsa på sociala medier. Han ger tre exempel på … Läs mer

Medborgarjournalistikens begränsningar blir tydliga på Tahrirtorget

Snabbt, direkt och ocensurerat. Det är medborgarjournalistikens styrka. Dvs de meddelanden på framför allt Twitter men också på Facebook och andra sociala mediesiter liksom mobiltelefonvideor på YouTube som berättar om “nyhetshändeser”. Men i rapporteringen från Egypten blir också begränsningarna tydliga. Den som följer #Egyp,t #Jan25 eller #Tahrir på Twitter kommer … Läs mer