Vad brinner du för?

Polacken Ryszard Siwiec brännde sig till döds i protest mot Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien 1968.
Polacken Ryszard Siwiec brände sig till döds i protest mot Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien 1968.

Det finns ett populärt uttryck som jag har svårt för. ”Jag brinner för” följt av något som vederbörande känner engagemang för.

För mig frammanar uttrycket bilder av människor som bokstavligt talat brunnit för sin sak. Bilden på buddistmunken Thich Quang Duc som brände sig till döds i Saigon 1963 såg jag som liten. Den har följts av många fler sedan dess i medierna.

Listan över människor som brunnit för sin sak är lång. Några av de mer uppmärksammade är Jan Palach i Prag och polacken Ryszard Siwiec som båda tände eld på sig själva 1968 i protest mot Sovjetunionens inmarsch i Tjeckoslovakien. Litauern Romas Kalanta brände sig till döds 1972 i protest mot Sovjetstyret.

 

Självbränningar förekommer än idag

Mohamed Bouazizi tände den 17 december 2010 eld på sig själv i protest mot myndighetstrakasserier. Det anses ha varit den utlösande faktorn bakom den tunisiska revolutionen. Som i sin tur ledde till den ”arabiska våren”.

Så många som 1451 respektive 1584 självbränningar rapporterades 2000 och 2001 i Indien, enligt engelskspråkiga Wikipedia. Sedan 2009 har minst 40 tibetaner dött till följd av självbränning enligt samma källa.

Också i väst förekommer självbränning. Så sent som i juni 2014 tog metodistpastorn Charles Moore livet av sig i Grand Saline, Texas genom att hälla bensin på sig och tända eld. Hans självbränning var en protest mot rasism.

 

Så säg mig. Vad var det nu du brann för?

När blev ”fri” detsamma som ”gratis”?

Parkera fritt är stort. Parkera rätt är billigare.
Parkera fritt är stort. Parkera rätt är billigare.

En sak eller tjänst som är gratis kallas ofta för ”fri”. Det är att delvalvera innebörden av ordet, även om man kan tänka sig att det är ”avgiftsfri” eller ”kostnadsfri” som avses. ”Fri parkering” är t ex sällan fri i någon rimlig mening.

Också där det råder ”fri parkering” finns både tydliga och underförstådda regler. Till de senare hör att att man parkerar sin bil inom en av de rutor som målats upp på golvet. Till det tillkommer regler som anslagits på skyltar i garaget. Skyltar som t ex talar om att parkeringen bara är ”fri” i fyra timmar, att man måste ställa in ankomsttiden på en P-skiva och lägga den väl synlig i bilen etc.

Bryt mot de reglerna och du kommer att upptäcka att parkeringen varken är fri eller gratis.

Saker man förfogar gratis över är ofta omgivna av snäva begränsningar för dess användning. Ett exempel är bilder för ”fri” användning på nätet. Det är gratis att använda dem – i vissa väl avgränsade fall. Övrig användning är förenad med en större eller mindre kostnad. Att fotografen vill ha ersättning är inte mycket att invända mot. Men påståendet att den hårt reglerade användningen av bilden skulle vara ”fri” gränsar till det osanna.

Gratis och fri kan kan ofta vara varandras raka motsatser. Det finns gott om exempel på hur människor tvingats betala dyrt för frihet, inte sällan med sina liv. I det perspektivet är det en grov devalvering av ordet när man sätter likhetstecken mellan fri och gratis.

Free and Easy (On a lighter note)