Wikileaks gör liten nytta men stor skada

Wikileaks företrädare och anhängare motiverar sina läckor med att alla har att vinna på en större öppenhet. Det är ett påstående man kan diskutera men
den slumpmässiga påtvingade öppenhet Wikleaks åstadkommer gör verkligen inte alla till vinnare. Tvärtom är det i huvudsak få och fel människor som vinner på den.

Frågan om var en optimal gränsdragning mellan öppenhet och hemlighet ligger är intressant men den principiella frågan lämnar jag därhän tillsvidare. Istället ska jag konstatera att Wikileaks “öppenhet” förmodligen har väldigt få positiva följder men många negativa konskevenser.

Problemet är i grunden det att man läcker det som en demokrati, med yttrande- och pressfrihet och en i huvudsak väl fungerande rättsskipning, har velat hålla hemligt. Medan totalitära stater, utan medborgerliga fri- och rättigheter med polisiärt och/eller religiöst förtryck får ha sina hemligheter ostörda. Liksom de terrororganisationer som är starka i länder med svag statsmakt och bitvis ersätter den.

Berättigade avslöjanden
Visserligen har Wikileaks avslöjat övergepp av det slag som när obeväpnade civila i Irak sköts ihjäl från en amrikansk helikopter. En sådan publicering måste man i grund och botten anse är bra därför att den som begår brott avslöjas. Och att den avslöjar att den amerikanska militären inte är tillräckligt intresserad av att beivra sådana övergrepp. Om inte så av ren självbevarelsedrift kommer de att bättra sig. Dödar man de man är satt att försvara försätter man sig i en omöjlig situation.

Men övergrepp avslöjades också innan WIkileaks och avslöjas utan Wikileaks urskiljningslösa öppenhet. Massakern i Song My under vietnamnkriget avslöjades långt innan ens Internet fanns. Övergreppen mot fångarna i det amerikanska militärfängelset Abu Ghraib är ett annat exempel.

Att exemplen alla rör amerikanska övergrepp beror rimligen inte på att amerikanska soldater är grymmare än t ex vietnamesiska eller irakiska. Orsaken är istället det amerikanska samhällets öppenhet.

Slumpstyrd öppenhet…
Wikileaks urskiljningslösa öppenhet är slumpstyrd. Det är inte resultatet av en målmedveten strävan att publicera det material som är mest att angeläget att publicera. Man publicerar det man kommer över. Det ligger i sakens natur att det man kommer över kommer från relativt goda stater. “The bad guys” material kommer man inte i närheten av.

Om Wikileaks istället hade publicerat dokument som avslöjades terroristers eller totalitära staters övergrepp och arbetsmetoder hade det dels varit en bedrift värd beundran, dels en åtgärd som kanske hade kunnat leda till en bättre värld. Den stora skillnaden är att övergrepp av amerikansk militär ändå hör till undantagen medan totalitära staters och terrororganisationers övergrepp (framförallt på sina egna) är regel. Att så inte sker är naturligt eftersom den som läcker från en totalitär stat eller organisation inte sällan straffas med döden. Deras anhöriga kan också utsättas för represalier.

…gynnar diktaturer och terrorister
När Wikileaks publicerar dokument som avslöjar “vanliga” amerikanska truppröresler, organisation, taktik och överväganden, kommunikationsvägar och innehåll i meddelanden är det i stort sett bara “fienden” som har nytta av den informationen. Med lite pusselläggande kan en välorganiserad fiende få fram ytterligare värdefull information. Att ge “the bad guys” ett informationsöverag blir världen inte en bättre plats av.

På samma sätt är det med läckor av amerikansk diplomatisk korrespondens.
Nu ser det ut som att rysk information är nästa läcka i raden. Det är i så fall den första gången som en stat med haltande demokrati utsätts för Wikileaks. Det skulle möjligen kunna vara ett steg i rätt riktning.

Den dagen Wikileaks riktar sin öppenhetsiver mot länder med diktatur och förtryck och mot organistioner som vill begränsa människors frihet, mot stater och organisationer som på ett systematiskt sätt och inte undantagsvis dödar oskyldiga människor ska jag tycka att Wikileaks gör någon nytta.
Bild på portfölj

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

One Reply to “Wikileaks gör liten nytta men stor skada”

Comments are closed.