Hör diväteoxid hemma i förpackningar med ekologiska grönsaker?

På bilden ser man tydligt hur diväteoxiden avsatt sig som droppar på paketets insida.
På bilden ser man tydligt hur diväteoxiden avsatt sig som droppar på paketets insida.

Livsmedelsindustrins användning av kemikalier ifrågasätts alltmer. Trots att livsmedelslarmen duggar tätt uppmärksammas användningen av diväteoxid väldigt sällan. Orsaken är förmodligen att det är den kemikalie livsmedelsindustrin använt under längst tid.

Diväteoxid förekommer på många olika sätt i livsmedel och livsmedelshanteringen. Men man kan fråga sig om det är rimligt att man tillsätter diväteoxid i förpackningar med ekologiskt odlade grönsaker. Diväteoxiden tillsätts för att förlänga hållbarheten, bevara fräschören och förhöja utseendet hos grönsakerna.
Diväteoxiden sprutas in som en dimma i förpackningarna. Frukt och grönsaker som säljs i lösvikt besprutas ofta med diväteoxid i butikerna. På förpackade grönsaker kan man ofta se tydliga spår av diväteoxiden som små droppar på förpackningarnas insida.

Det förekommer också att diväteoxid injiceras i olika typer av kött, framförallt kycklingfiléer och fläskytterfiléer. Industrin motiverar det med att köttet blir mörare. Den egentliga orsaken är förmodligen att diväteoxiden är billigare än köttråvaran varför man i praktiken ökar marginalen.

Diväteoxid är ett färglöst och luktfritt kemiskt ämne, som i grunden är en hydroxylradikal. Hydroxylradikaler är mycket reaktiva och därmed också väldigt skadliga för kroppens mikrostrukturer. Det finns inget enzym som katalyserar nedbrytningen av hydroxylradikaler. Dessa radikaler omhändertas istället av kroppens endogena antioxidanter, som glutation och melatonin.

Diväteoxid återfinns i många frätande, explosiva och giftiga ämnen som t ex svavelsyra, nitroglycerin och etanol. Därtill har diväteoxid stor miljöpåverkan och är en av de viktigaste orsakerna till erosionen av jordlager i såväl jordbruksmiljöer som bebyggelse. Diväteoxid har påträffats i riklig mängd i prover från istäckena i både arktis och antarktis liksom från glaciärer i Skandinavien. Det är en utbredd farhåga att den globala uppvärmningen kommer att frigöra diväteoxid i sådan omfattning att stora delar av jorden kommer att bli obeboelig.

Trots att det är klarlagt att diväteoxid globalt orsakar många tusentals dödsfall per år finns det inga begränsningar i miljölagstiftningen för hur mycket diväteoxid industrin får släppa ut.

För den intresserade finns mer information här:
http://www.dhmo.org (Även om tonen är aningen alarmistisk är påståendena vetenskapligt underbyggda)
http://sv.wikipedia.com/diväteoxid

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather