Mediedrevsdebatt utan nerv


Forskaren Mia-Marie Hammarlin, Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, förre pressekreteraren i statsrådsberedningen Edvard Unsgaard, Hovets informationschef Bertil Ternert, tidigare hovreportern Daniel Nyhlén, PR-konsulten och tidigare journalisten Staffan Dopping utgjorde den namnkunniga panelen vid Ullman PR och Marknadsföreningens diskussion om drevjournalistik. Någon riktig glöd blev det aldrig i diskussionen. Det mesta som sades var välgenomtänkt, nästan diplomatiskt och föga provocerande.

Edvard Unsgaard tvingades avgå till föld av publiciteten som följde hans Facebookuppdatering (var det väl) om arbetslinjens förtjänster när städfirman snabbt städade bort bajs i trappuppgången. Han visade stor förståelse för att media fungerar som de gör. Problemet menade han mera är hur andra reagerar på publiciteten. Han skulle gärna se att folk hade mer is i magen, om jag tolkar honom rätt.

Bertil Ternert var märkligt upptagen vid anonyma källor. De gör det svårt att värdera den information media refererar menar han. För mig framstår det som ett rätt märklig och egentligen oväsentligt bekymmer. Han bör dock ha fått en del bra tips med sig från panelens journalister som berättade om när och hur media lyssnar på hovets önskemål om att värna kungafamiljens privatliv.

Thomas Mattsson har helt klart en välgenomtänkt policy för vad hans tidning ska publicera och inte. Statsmannamässigt avstod han också från att kommentera andra mediers publiceringsbeslut. I fallet med aftonbladets nya Littorin-artiklar med konstaterandet att hans tidning inte skrivit om Littorin på ett år

Staffan Dopping och Bertil Ternet konstaterade båda att de som ”går i täten” för ett drev oftast har mer på fötterna än de medier som hakar på. Dopping konstaterade att det paradoxalt nog ofta är ”fin-media” som hamnar i den sitsen.

Daniel Nylén försvarade den dedicerade ”kungajournalistiken” och menade att det är ett av de svåraste jobben en journalist kan ha.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather