Opinionsbildning och påverkan

Opinioner, politik och byråkrati påverkar oss alla. Därför kan det vara klokt att påverka opinioner, politiker och byråkrater.

Företag är i varierande grad beroende av politiska och byråkratiska beslut. På vissa marknader, som t ex telekom, sjukvård, socialtjänst, flyg- och tågtrafik, finns både särskilda lagar och myndigheter som reglerar verksamheten. Men också företag verksamma på områden utan särskild reglering blir ibland beroende av politiska eller byråkratiska beslut. Faktiska eller upplevda opinioner kan också påverka ett företags möjligheter att verka.

Det kan vara klokt att kartlägga det politiska landskapet och opinioner innan man fattar strategiska beslut och gör omfattande investeringar. Det kan ibland också vara klokt att förse beslutsfattare i politiken och myndigheter med information innan de fattar beslut som påverkar företagets möjligheter. Ibland kan man också vilja få dem att förstå behovet av att fatta beslut i vissa frågor.

Ibland ska dessa frågor hanteras på kommunal nivå, ibland på nationell nivå och emellanåt på EU-nivå.

Robert Hultman Kommunikation & Marknadsföring har erfarenhet av att arbeta med opinionsbildning och politisk påverkan på alla nivåer.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Bookmark the permalink.

About Robert Hultman

Robert Hultman hjälper företag, organisationer och enskilda att kommunicera kostnadseffektivt för att nå uppställda mål och öka värdet av deras produkter och tjänster. Han spelar också ukulele och driver www.ukulelebloggen.se Dessutom är han Alfa Romeo-entusiast och kör gärna sina Alfor på landets racerbanor.

Comments are closed.