Världskändis – men till vilken nytta?

Gävles mesta kändis. Bocken som satt staden på världskartan. Men till viken nytta?
Foto: Tony Nordin.

  Ögnar man igenom statistiken över befolkningsutvecklingen framstår det som att den bästa tillväxtstrategin för en kommun är att ligga nära Stockholm. Kan man av geografiska skäl inte göra det verkar den nästa bästa strategin vara att ha ett universitet. En halmbock framstår däremot inte som ett framgångsrecept. En halmbock … Läs mer

“Only in the gravest cases should you show your clients faces”

valaffischer2014

When the clients moans and sighs make his logo twice the size. Should he still prove refractory show a picture of his factory Only in the gravest cases should you show your clients faces Så lyder en vers av okänt ursprung.*) Den är spridd bland reklammakare i engelsktalande länder. Den … Läs mer

Wagner, Lasse Holmqvist, Sertab Erener och framtida berömmelse

Idag är det 200 år sedan Richard Wagner föddes. Det uppmärksammas och högtidlighålls på många håll. Kommer någon av dagens kändisar att uppmärksammas 200 år efter deras födelse? Är det möjligt att åstadkomma en sån berömmelse? Är det önskvärt? Igår såg jag SVTs program om Lasse Holmqvist. En stor TV-personlighet … Läs mer

Å nej. Inte en strategi till!

Napoleon Bonaparte här vid slaget vid Austerlitz hans största seger. Trots sitt strategiska snille slutade det inte så bra för hans del.

Jag kanske kan få föreslå att ditt företag antar en kommunikationsstrategi. Eller en massmediapolicy. Eller en interninformationspolicy, en social mediastrategi, en krishanteringsplan, en… Nej, men låt mig föreslå en enkel övning ni kan göra själv. En genomgång för att se vilka behov ni verkligen har av kommunikationsstrategi och policys för … Läs mer

Tele2 dammar av sina Comviq-rötter

Reklam för Comviq 2012

”Krångla inte till det i onödan. Det lär man sig i en kiosk”. Jag kan nästan höra Lars-Johan Jarnheimers röst. Comviqs nuvarande reklamkampanj är ett eko av företagets gamla budskap och knyter öppet an till de värderingar och den affärsidé på vilka företaget grundades. Det är inte många av företagets … Läs mer

SAAB laddar för framtiden

Bakänden på en bil med en stor elkontakt i förgrunden.

National Electric Vehicle Sweden, NEVS, ser ut att vara en bra framtid för SAAB. Elbilar andas framtid och avancerad teknik. Värden som Saab alltid strävat efter att förknippas med. Personbilstillverkaren Saab har alltid framhållit släktskapet med flygplanstillverkaren Saab. De första Saabarnas design med lågt luftmotstånd utvecklades av samma ingenjörer som … Läs mer

Är den brända bocken bra för Gävle?

Bränd_Bock

I år brann bocken i Gävle redan den 2 december. Jag hann inte ens ta reda på vad spelbolagen erbjöd för odds för att den skulle brinna innan jul. Det är utan tvekan så att bocken “satt Gävle på kartan”. Bocken och dess ovissa öde innehåller mycket som gör det … Läs mer